Sallandshoeve

Voorwaarden

Sallandshoeve is aangesloten bij de RECRON (Vereniging van Recreatie Ondernemers Nederland). De RECRON-voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB en zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die u met ons aangaat. 


Algemene voorwaarden

RECRON-voorwaarden Vakantieverblijven
RECRON-voorwaarden Toeristische plaatsen
RECRON-voorwaarden Vaste plaatsen
Huurvoorwaarden horeca, evenementen en activiteiten


Parkreglement Sallandshoeve

Op het park zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing en dienen als zodanig nageleefd te worden. Aanvullend op deze voorwaarden wordt onderstaand parkreglement en voorwaarden gehanteerd. Dit parkreglement en deze voorwaarden zijn samengesteld om het verblijf van u en andere parkgasten op Recreatiepark De Boshoek zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. Wij gaan ervan uit dat u kennisneemt van deze regels, ze respecteert en deze naleeft.

Wanneer deze regels niet worden nageleefd, kan dit een reden zijn tot (onmiddellijke) verwijdering van ons park zonder restitutie.

Hoofdregel

Gedraag u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en andere parkgasten de gelegenheid van de vakantie te genieten. Houd in het bijzonder rekening met spelende kinderen. 

Het verblijf op Vakantiepark Sallandshoeve is geheel voor eigen risico, de directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal. 

In alle gevallen waarin deze voorwaarden en reglementen niet voorzien, beslist de directie van Vakantiepark Sallandshoeve. 


Verkort parkreglement

Deze huisregels zijn een verkorte versie van ons uitgebreid parkreglement. Gedraag u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid van de vakantie te genieten. Alle aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. 

 

1.         Minimale leeftijd van de hoofdboeker is 21 jaar. Groepsgrootte, samenstelling van de groep en/of leeftijdscategorie kan ertoe leiden dat er een borg gevraagd wordt. Jongeren onder de 21 jaar zonder begeleiding, worden op ons park niet toegelaten. 

2.         Alcohol is alleen toegestaan in de accommodatie.

3.         Feesten of muzikale bijeenkomsten zijn in onze accommodaties niet toegestaan. 

4.         Drugs, lachgas en verdovende middelen zijn op ons park verboden. 

5.         Houd uw accommodatie, terras en tuin vrij van afval, kratjes bier en dergelijke. 

6.         Tussen 23.00 uur en 08.00 uur geldt er een nachtrustperiode. 

7.         Campers, werkbusjes of bestelauto’s zijn niet toegestaan, deze voertuigen mogen parkeren buiten ons park. 

8.         Spelende kinderen hebben altijd voorrang: u mag alleen stapvoets rijden op ons park. (Maximaal 5 km per uur). 

9.         Uw huisdier is welkom! Echter zij dienen aangelijnd te zijn en moeten hun behoefte buiten het park doen. Katten zijn niet toegestaan in onze accommodaties. 

10.       Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan ook, is vanuit uw accommodatie of elders op het terrein niet toegestaan. 

11.       Wanneer u zich niet houdt aan onze huisregels (zie ook uitgebreide huisregels online), zijn wij gerechtigd u om van het park te verwijderen zonder restitutie van de kosten.


1. Algemene regels 

1.1      Het doel van het verblijf moet recreëren zijn.

1.2     Minimale leeftijd als van de hoofdboeker is 21 jaar. Groepsgrootte, samenstelling van de groep, leeftijdscategorie kan ertoe leiden dat er een borg gevraagd wordt. 

1.3     Bij incheck kunnen wij u vragen naar uw identificatiebewijs, wij noteren uw persoonsgegevens en gebruiken deze niet voor commerciële doeleinden. 

1.4     Het betaald ontvangen van gasten op de kamer/in de accommodatie ten behoeve van seksuele activiteiten is niet toegestaan. 

1.5     Op diverse plaatsen hangen beveiligingscamera’s, een ieder die zich op ons park en in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.

1.6      De Sallandshoeve heeft het recht het kavelnummer (kampeerplaats, verhuuraccommodatie en hotelkamer) te wijzigen. Dit dient te gebeuren vóór de start van de huurperiode. Indien de recreanten hebben betaald voor een voorkeursboeking is dit niet mogelijk. 

1.7    Op het park mag zonder expliciete toestemming van de directie niet met een drone gevlogen worden. 

1.8    Indien wij constateren dat er gerookt wordt in een verhuuraccommodatie, dan zijn wij genoodzaakt € 150,00 extra reinigingskosten bij u in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken in de accommodatie, dan zullen de voorrijkosten van de brandweer á € 375,00 aan u worden doorbelast.

2. Toegang en parkeren  

2.1.      Voor het bedienen van de slagboom heeft u een chip nodig deze ontvangt u bij incheck. U kunt het park altijd afrijden met behulp van de chip. Oprijden is mogelijk tot 23.00 uur en vanaf 07.00 uur 

2.2.      U kunt 1 auto parkeren bij de bungalow, een tweede auto kunt u op de centrale parkeerplaats parkeren. Op de camping kunt u uw auto op de plek parkeren indien u een kampeerplaats met parkeerplaats heeft.  

2.3.      Om toegang te verkrijgen tot het park dienen de maximale afmetingen van uw voertuig te zijn: 4,70m (lengte) 1,90m (breedte) en 1.95m (hoogte) (vergelijkbaar met een VW-transporter). Voertuigen groter dan dit formaat zijn niet toegestaan op het park. 

Werkbusjes zijn eveneens niet toegestaan. 

2.4.      Het is niet toegestaan een niet geregistreerd voertuig op welke wijze dan ook toegang te verlenen tot het park. Op het moment dat dit geconstateerd wordt, zullen de voertuigen van de huurder van de kavel de toegang tot het park ontzegd worden voor de duur van minimaal 1 jaar. De niet geregistreerde auto zal worden weggesleept en de kosten hiervan zullen worden doorbelast aan de kavelhuurder.

3. Verkeer 

3.1      Houd u zich te allen tijde aan de maximale toegestane snelheid op het park van 5 km/u. 

3.2      Op ons terrein is het Nederlands Wegen Verkeers Reglement van toepassing. 

3.3      Gemotoriseerde voertuigen (m.u.v. mindervalidewagens) mogen uitsluitend op het park gebruikt worden om vanaf binnenkomst op het park via de kortst mogelijke weg rechtstreeks naar de kavel te rijden of zodanig van de kavel rechtstreeks naar de uitgang. 

3.4       Let op het spelen met (elektrische) gemotoriseerde voertuigen (step/hooverboard etc) is ook niet toegestaan i.v.m. veiligheid. Het besturen van elektrisch gemotoriseerde voertuigen is alleen toegestaan met een geldig rijbewijs. 

3.5       Vermijd het rijden met uw auto op het terrein zo veel mogelijk. Laat de auto staan wanneer u naar het restaurant, zwembad of de receptie gaat. 
3.6       Elektrische vervoersmiddelen mogen zich binnen de toegestane snelheid (5 km/u) verplaatsen op ons park indien rekening gehouden wordt met 3.4

3.7       Het is verboden om aanhangwagens, (aanhang)karren, caravans, campers et cetera te parkeren op het park en de algemene parkeervoorzieningen.

4. Het ontvangen van logees of dag gasten

4.1      U bent als hoofdboeker verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw medegasten (zowel financieel als qua gedrag). 

4.2      Wanneer uw bezoek goederen bij zich heeft of slecht ter been is, kunt u uw bezoek bij deze parkeerplaatsen ophalen of de goederen overhevelen.

5. (Geluids)Overlast 

5.1      Het is niet toegestaan om radio's, televisies, muziekinstrumenten, karaokesets of andere geluidsveroorzakers/ versterkers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere parkgasten. 

5.2      Tussen 23.00 uur en 08.00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode (m.u.v. een door De Sallandshoeve georganiseerd evenement/feestavond, dan hanteren wij een nachtrust tussen 00.00 uur en 08.00 uur op het evenemententerrein). Dit betekent dat het niet toegestaan is om geluidsveroorzakers te gebruiken en dat u qua stemvolume rekening dient te houden met andere vakantiegangers. 
5.3      U wordt vriendelijk verzocht om het gebruik van gemotoriseerde voertuigen tot een minimum te beperken. 

5.4      Vernielingen en beschadigingen worden in rekening gebracht. Bij ernstige vernielingen of herhaaldelijk overlast zijn wij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, zonder restitutie. Hetzelfde geldt voor diefstal.

6. Vuilafvoer 

6.1      Op ons terrein zijn meerdere ondergrondse containers aanwezig bij de receptie. 
6.2     Wij hebben afvalbakken voor: glas, papier, groen en huisvuil. 

6.3      Huisafval kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container plaatsen.

7. Uw kinderen en animatie-activiteiten 

7.1      Deelname aan activiteiten is altijd de verantwoordelijkheid van de ouders. 

7.2      Uw kind moet in staat zijn instructies te begrijpen en op te volgen met betrekking tot de veiligheid. 

7.3      Voor kinderen onder de 4 jaar is het verplicht dat tenminste 1 ouder/verzorger aanwezig is. 

7.4      Indien er sprake is van pest-of ongewenst gedrag hanteren wij een waarschuwing en daarna een time-out van 10 minuten. Mocht uw kind de veiligheid van andere kinderen in de weg staan dan nemen wij contact met u op. Als noodmaatregel kan het zijn dat wij de toegang ontzeggen tot de animatieruimte of activiteit. 

7.5      Wij kunnen geen zorgdragen voor toezicht over uw kinderen voor aanvang, na afloop of bij vroegtijdig verlaten van de activiteit. Maak goede afspraken met uw kinderen of zorg zelf voor toezicht. 

7.6      Bij alle activiteiten staat een leeftijdsgrens vermeld. Voor de veiligheid van de kinderen houden wij ons aan deze leeftijdsgrens. 

7.7      U bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw kinderen. In de nachtrustperiode dienen uw kinderen de nachtrust te respecteren.

8. Zwembad  

8.1      De diepte van zowel het het binnenbad is 1.40m. Er mag niet gedoken worden. 

8.2      Er wordt geen permanent toezicht op de zwembaden uitgeoefend. In verband met de veiligheid is het goed op elkaar en in het bijzonder op de kinderen te letten. 

8.3      Kleine kinderen en kinderen tot en met 10 jaar of zonder zwemdiploma mogen niet zonder toezicht van een volwassene bij of in het zwembad. 

8.4      Roken, eten, drinken en het gebruik van glaswerk is ten strengste verboden bij het binnenbad.

9. Huisdieren 

9.1    Per Accommodatie zijn maximaal twee huisdieren toegestaan, muv ons hotel, daar zijn geen huisdieren toegestaan.

9.2    U dient opgave te doen van uw hond en de bijbehorende toeslag te voldoen. 

9.3    Uw huisdier mag geen (geluids)overlast veroorzaken. . 

9.5    Uw hond dient te zijn ingeënt tegen hondsdolheid (Rabiës). 

9.6    Op het terrein dient uw hond aangelijnd te zijn. Honden vallend in de categorie Hoog Risico honden dienen tevens een muilkorf te dragen. 

9.7     Katten zijn niet toegestaan in onze accommodaties

9.8    We beschikken over accommodaties die huisdiervrij zijn. Neem contact op met onze receptie voor deze voorkeur.

9.9    U kunt uw hond buiten ons terrein uitlaten. Op ons park is het uitlaten van uw huisdier niet toegestaan en op het park is een opruimplicht van toepassing. Neem voor de zekerheid een schepje of zakje mee, voor het geval uw hond u verrast.

9.10  Het is niet toegestaan om uw huisdier mee te nemen naar het zwembad, in de speelvijver of in de sanitaire voorzieningen. 

 

10. Gebruik water, elektra en gas 

10.1    Wees spaarzaam met gas, water en elektra. 

10.2    Het opladen van uw auto is niet toegestaan bij de accommodatie of kampeerplek. Gebruik hiervoor onze parkeerplaatsen met opladers.
10.3    Het plaatsen van een zwembad voor volwassenen is verboden. Een peuterbadje is toegestaan met een maximale afmeting van 1,25 m doorsnee.

11. Brandveiligheid 

11.1    Om brandgevaar te voorkomen is de aanleg van kampvuren en dergelijke zonder expliciete toestemming verboden. 

11.2    Barbecueën en tuinhaarden zijn toegestaan, alleen bij een weeralarm (bijv. bij extreme droogte) is dit verboden. Zorg altijd voor een emmer water of een blusapparaat bij de barbecue en/of tuinhaard. 

11.3    Houd bij het barbecueën en het gebruik van de tuinhaard rekening met de windrichting, zodat u andere parkgasten zo min mogelijk hindert. 

11.4    Plaats de barbecue en/of tuinhaard op voldoende afstand van uw accommodatie en heg. 

11.5    Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen rampzalig zijn.

12. Gevonden voorwerpen 

12.1    Wij vragen u gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Wij zullen ons best doen het voorwerp bij de eigenaar terug te brengen. 

12.2    Wanneer u spullen heeft laten liggen stuur onze receptie dan een whatsapp.

13. Post en pakketten 

13.1   Wanneer u een pakket wil versturen, dient u deze zelf aan te bieden bij het dichtstbijzijnde PostNL punt: 

Pijnappel J.M. Firma, Ambachtsstraat 14, 8112AJ Nieuw Heeten 

13.2    U kunt pakketten laten bezorgen bij de receptie. Pakketten groter dan 485mm x 360mm x 260mm zullen wij weigeren in verband met beperkte ruimte voor opslag. Ook zullen wij pakketten waar een handtekening voor nodig is niet accepteren indien wij hiervan niet door u op de hoogte gesteld zijn per e-mail. Wij kunnen uw pakket maximaal een week bewaren. 

13.3    Het laten bezorgen van pakketten bij de receptie geschiedt op eigen risico. 


14. Klachten 

14.1    Ondanks dat wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen, bestaat er uiteraard altijd een kans dat u het één en ander niet naar volledige tevredenheid heeft beleefd. Meld dit dan direct bij de receptie en wij zullen proberen dit zo goed mogelijk te verhelpen. Doen wij dit naar uw mening niet afdoende dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze Vakantiecoach: info@sallandshoeve.nl of de Geschillencommissie Recreatie te Den Haag, zie de RECRON-voorwaarden.

 

15. Melding maken van overlast of calamiteiten 

15.1    Ervaart u overlast (in welke vorm dan ook) verzoeken wij u om hier melding van te maken bij de receptie via whatsapp

15.2    Tijdens uw verblijf kan het voorkomen dat u buiten de openingstijden van de receptie overlast ondervindt of ondersteuning nodig heeft bij calamiteiten. Hiervoor hebben wij een nooddienst. Bel hiervoor het reguliere telefoonnummer en luister naar de instructies. Maak alleen gebruik van dit nummer indien u de overlast of de calamiteiten niet zelf op kunt lossen en dit niet kan wachten tot wanneer de receptie geopend is. 

Extra regels voor kamperen

1. Uw kampeermiddel 

1.1      De directie heeft het recht kampeermiddelen van inferieure kwaliteit en/of kampeermiddelen met onvoldoende uitstraling de toegang tot het park te ontzeggen c.q. van het park te verwijderen. 

1.2      Tijdens uw verblijf dient u uw kavel netjes te onderhouden. Wij zullen alleen grasmaaien op de algemene stukken van het terrein. Het terrein wat binnen uw kavel valt dient u zelf te maaien. Hiervoor is eventueel een handgrasmaaier te leen bij de receptie. 

1.3      Het is verboden om op uw kavel graafwerkzaamheden uit te voeren. 

1.4      Bij uw kampeermiddel mag u een voortent plaatsen en een bijzettent van maximaal 5m2. Partytenten zijn niet toegestaan. 

1.5      U dient uw kampeermiddel volgens richtlijnen op de kavel te plaatsen zoals hier schematisch weergegeven. 

1.6      Het gebruik van worteldoek is alleen toegestaan onder uw voortent en niet daarbuiten. Andere bodembedekkers zijn niet toegestaan. 

1.7      Campers ongeacht de afmeting dienen altijd op een camperplek te staan.

2. Verhuren/overdragen van uw kampeermiddel/kampeerplek 

2.1      Onderverhuur of commerciële korte verhuuractiviteiten van uw kampeermiddel is niet toegestaan. 

2.2      Een kampeerplek (seizoensplek) is niet overdraagbaar naar anderen zonder schriftelijke toestemming van de directie. 

 

3. Toegang en parkeren 

3.1      Bij de huur van een kampeerplek heeft u recht op toegang voor 1 auto op het kampeerpark, mits u een kampeerplaats met parkeerplek heeft. Parkeren kan op de algemene parkeerplaats
3.2      Het is niet toegestaan achter elkaar aan te rijden.

3.3      Indien de weersomstandigheden dusdanig zijn dat er schade aan de velden kan optreden, kunnen wij u verbieden om met uw auto op de velden te rijden

3.4      Het stallen van caravans en campers op het park en de buitenliggende parkeerplaatsen is. Winterstalling is mogelijk, u kunt hiervoor informatie opvragen bij de receptie.
3.5       Het opladen van uw auto is niet toegestaan bij de kampeerplek, gebruik hiervoor de daarvoor bestemde laadpalen.

 

4.   (Geluids)Overlast 

4.1.      Tijdens de weekeinden en in de maanden juli en augustus gelieve alleen tussen 10.00 uur en 17.00 uur het gras maaien. Denk ook aan andermans rust. 

 

5.    TV en WiFi 

5.1     Het park beschikt over een uitgebreid digitaal zenderpakket. Om hier gebruik van te maken dient uw tv-toestel te beschikken over een DVB-T tuner met MPEG4 ondersteuning of u kunt hiervoor een geschikt kastje aanschaffen bij de receptie 

5.2   Het is niet toegestaan draadloze netwerkrouters in uw kampeermiddel te gebruiken. Dit in verband met storingen op het reeds aanwezige draadloos netwerk.  

5.3   Voorwaarden gebruik internet: Ons internet is toereikend voor recreatief gebruik.  

 

Extra voorwaarden voor eigenaren

Voor eigenaren staan in de getekende overeenkomsten (die bij overdracht getekend zijn) extra voorwaarden.
Voor alle overeenkomsten geldt een kettingbeding: reeds bij aanschaf van een recreatiewoning geaccepteerd door de koper


Bij Sallandshoeve2 (Schipbeek) gelden vanuit de VVE extra voorwaarden deze vind je hier.
Overige vragen kunnen eigenaren stellen via eigenaren@sallandshoeve.nl.


Annuleringsverzekering

Algemene voorwaarden annuleringsverzekering groepsreserveringen
Algemene voorwaarden annuleringsverzekering reserveringen

Klik hier om uw annuleringsverzekering direct af te sluiten.

Privacyverklaring

Lees hier onze privacyverklaring


Reviewbeleid

Onze gepubliceerde reviews zijn gebaseerd op echte ervaringen van onze gasten. Wij betalen gasten niet om een (nep)review te geven. Daarnaast werken wij met een ’closed loop-systeem’. Dit houdt in dat mensen niet zomaar een review op de website kunnen achterlaten maar dat enkel en alleen gasten die daadwerkelijk verbleven hebben een beoordeling kunnen geven.
Onze gasten ontvangen namelijk bij vertrek een beoordelingsformulier en enkel deze uitkomsten worden in het systeem bij de beoordelingen verwerkt en kunnen doorgezet worden naar de website. We geven niet alle reviews weer, we maken een selectie uit reviews waar ook een toelichting bij gegeven wordt. De volgorde van de reviews wordt weergegeven van nieuw naar oud. Tenslotte, de gemiddelde score die je ziet is van de reviews welke op de website gepubliceerd worden
.

Overige

Genoemde prijzen op de website zijn in euro’s. Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud.