Sallandshoeve

Privacy policy

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en om u op de hoogte te brengen van gerichte aanbiedingen. Uw gegevens zijn dus uitsluitend voor intern gebruik van Sallandshoeve en van de vakantieaanbieder bij wie u hebt geboekt. Anderen dan Sallandshoeve en de betreffende vakantieaanbieder hebben geen toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zullen ook niet aan anderen ter beschikking worden gesteld, behalve wanneer dit bijvoorbeeld in het kader van een of andere wettelijke verplichting geëist wordt (zie ook Privacy verklaring) Door het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst met Sallandshoeve heeft de vakantieaanbieder verklaard in te stemmen met het beleid van Sallandshoeve betreffende privacy.

Het is het beleid van Sallandshoeve om de privacy van de aangesloten aanbieders en van de boekers op de Sallandshoeve site te respecteren. Sallandshoeve treedt op als bemiddelaar tussen de consument en de aanbieder van vakanties en/of producten en zal alleen de relevante persoonsgegevens van de consument en van de aanbieder wederzijds aan elkaar bekend maken teneinde de boeking op de juiste wijze te kunnen afwikkelen. De gegevens die in het bezit zijn van Sallands hoeve zullen door Sallandshoeve niet aan derden worden verstrekt of verkocht, behalve wanneer, dat nodig is om:

  •  te voldoen aan wettelijke eisen en/of procedures dan wel gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen
  • de rechten en eigendommen van Sallandshoeve te beschermen en te verdedigen
  • de Sallandshoeve voorwaarden na te leven.

Wij sturen u e-mails met informatie over ons, updates over diensten van derden die interessant voor u zijn, advertenties en/of aanbiedingen van adverteerders en meldingen betreffende last-minute-aanbiedingen. Afmelden kan door middel van een link in het desbetreffende nieuwsbericht.

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor een correcte werking van de website. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen.